เทคนิคการนำสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร

เทคนิคการนำสินค้าจากประเทศญี่ปุ่น ต้องทำอย่างไร

การนำเข้าสินค้าจากญี่ปุ่นหรือจากต่างประเทศต้องมีเอกสารต่างๆ เพื่อให้สามารถดำเนินกระบวนการนำเข้าสินค้าได้อย่างถูกต้อง และป้องกันการเกิดความผิดพลาดในการนำเข้าสินค้า ดังนั้นเอกสารที่จำเป็นต้องมีประกอบด้วย

  1. Commercial Invoice (ใบกำกับสินค้า)

เป็นเอกสารสำคัญที่ออกโดยผู้ขาย (exporter) ที่แสดงรายละเอียดของสินค้า รวมถึงจำนวน ราคา และมูลค่าสินค้า และช่วยเป็นหลักฐานในการชำระเงินและนำเข้าสินค้า

  1. Packing List (รายการบรรจุภัณฑ์)

เป็นเอกสารที่แสดงรายละเอียดของสินค้าที่บรรจุอยู่ในกล่อง รวมถึงจำนวน น้ำหนัก และขนาดของบรรจุภัณฑ์ ช่วยให้ผู้นำเข้าสามารถตรวจสอบสินค้าและแยกแยะเป็นชนิดของสินค้าได้อย่างถูกต้อง

  1. Bill of Lading (ใบแสดงรายการสินค้า)

เป็นเอกสารที่ออกโดยผู้ขนส่งสินค้า (carrier) แสดงถึงการขนส่งสินค้า รวมถึงรายละเอียดของสินค้า เช่น ประเภทสินค้า จำนวน น้ำหนัก และปลายทางของการขนส่ง

  1. Import License (ใบอนุญาตนำเข้า)

เป็นเอกสารที่ออกโดยเจ้าหน้าที่ภาครัฐ แสดงถึงการอนุญาตให้ผู้นำเข้านำเข้าสินค้าเข้ามาในประเทศ รวมถึงประเภทต่างๆ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สินค้าจากประเทศญี่ปุ่น และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร